Iets ouds, iets nieuws… Een andere manier om een college af te sluiten

“Maak een tekening waarmee je verbeeldt wat jij meeneemt uit deze bijeenkomst.” Dat is een opdracht die ik regelmatig gaf ter afsluiting van mijn training. Deelnemers lieten elkaar dan hun tekeningen zien en dan moesten de anderen raden wat er bedoeld werd. Een mooie manier om kort de onderwerpen langs te lopen die aan bod zijn gekomen, zonder dat ik het allemaal nog eens voorkauw.

In een digitale omgeving is dit allemaal wat moeilijker: niet iedereen heeft een webcam en ik merk dat er weinig deelnemers in mijn trainingen zitten die nog papier in de buurt hebben. Het werd daarom tijd voor een nieuwe werkvorm om samen te vatten en af te sluiten, die tegelijkertijd als inspiratie kon dienen voor mijn deelnemers om zelf in te zetten in hun groot- en kleinschalige digitale onderwijs. Halverwege een filmavond had ik het gevonden:

Something old, something new, something borrowed, something blue.

Herkenbaar? Dit gezegde kom ik regelmatig tegen in romantische komedies, waarbij de bruid absoluut niet kan gaan trouwen zonder over deze dingen te beschikken. Normaal zegt dit gezegde me weinig, maar nu laat ik regelmatig mijn deelnemers niet vertrekken, zonder dat ze met mij en met elkaar precies deze dingen met elkaar gedeeld hebben.

  1. Iets ouds: iets wat ze al wisten of konden voordat ze deze bijeenkomst in kwamen.
  2. Iets nieuws: iets nieuws wat ze uit deze bijeenkomst meenemen.
  3. Iets geleend: iets wat een andere deelnemer deed of zei wat hen zelf tot nadenken heeft gezet.
  4. Iets blauws: dat is in mijn geval de achtergrondkleur van de digitale tool die ik gebruik (Padlet).

Zelf gebruik ik de Padlet tool om kolommen aan te maken waar de deelnemers per onderdeel een reactie kunnen plaatsen. Ik zorg ervoor dat zij dit anoniem doen, zodat hun privacy gewaarborgd wordt en dan koppel ik nog even in mijn virtuele klaslokaal terug wat er genoemd is.

Het leukste aan deze afsluitende werkvorm vind ik dat deelnemers iets benoemen wat ze ‘lenen’ van een ander. “Beter goed gejat, dan slecht bedacht”, en op deze manier weet je in ieder geval wat er van je gestolen wordt.