Over deze site

Contact

Redactie: Hiske Heemskerk

Privacyverklaring

Het ICLON, Universiteit Leiden is de uitgever van deze website en verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vatten we samen welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen.

Heeft u vragen, dan helpen we u graag. We zijn bereikbaar via privacy@iclon.leidenuniv.nl.

Welke gegevens verwerken we en waarom?

Welke gegevens? Er worden geen gegevens van websitebezoekers opgeslagen (zie ‘Cookiebeleid’). Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief (notificatie nieuwe berichten) verstrekt u uw e-mailadres en eventueel uw naam.

Waarom? De gegevens die u verstrekt worden een gegevensbestand opgenomen en alleen gebruikt om u een mail te sturen bij het verschijnen van een nieuw artikel.

Hoe lang? De gegevens worden gebruikt totdat u zich uitschrijft.

Hoe verwerken we uw gegevens?

Delen met derden

Het ICLON verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals de hostingprovider van onze website), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het ICLON blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het ICLON en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@iclon.leidenuniv.nl. We kunnen dan extra informatie vragen om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan.

Tot slot wijzen we u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

De website www.iclonhoblog.nl gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.